Servici d'Ocupació i Emprenedoria

El Servici d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de València, dins de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible, té com a principal objectiu promoure el desenvolupament i el creixement local, millorar l’ocupabilitat de la població de València i facilitar la creació i consolidació de xicotetes i mitges empreses.

Des d'aquest Servici es duen a terme polítiques actives d'ocupació eficaces i innovadores, que permeten millorar l'accés al mercat laboral de les persones en situació de desocupació, complementar la seua qualificació, millorar els servicis d'atenció personalitzada, i ser una eina útil i de referència en l'assessorament i en la recerca activa d'ocupació, tant per compte d'altri com per compte propi.

Es treballa de forma activa per a dotar a les persones aturades de la preparació professional adequada mitjançant actuacions que redunden en l'interès social i general, posant un especial interès en els col·lectius de més difícil inserció, millorant la seua ocupabilitat, facilitant la seua inserció laboral i impartint formació que els procure una millor qualificació o requalificació professional, facilitant l'adaptació professional a les demandes actuals del mercat de treball. I tot açò, activant el desenvolupament de la ciutat, generant riquesa i treball.

 

Organigrama del Servici

 

Servici d'Ocupació i Emprenedoria

C/ Amadeu de Savoia 11, nau oest, 1er pis

46010 València

96 208 17 25

sempleo@valencia.es

 

Centres d'Ocupació i Formació

CMOF Lleons

C/ Lleons 9

46022 València

96 208 36 60

lleonsocupacio@valencia.es

CMOF Emili Baró

C/ Emilio Baró 89

46020 València

96 208 36 32

emilibocupacio@valencia.es

CMOF Castella

Pl. Magúncia 2b

46018 València

96 208 71 57

magunciaocupacio@valencia.es

CMOF Magúncia

 

Pl. Magúncia 3

46018 València

96 208 71 55

magunciaocupacio@valencia.es