Projectes Europeus

A través de la nostra participació en Projectes Europeus, afavorim la nostra presència en aquest àmbit, donant un valor afegit a les prioritats d'actuació de l'Ajuntament de València a nivell internacional en matèria d'ocupació, emprenedoria, desenvolupament sostenible i promoció econòmica. En aquest sentit, treballem de manera prioritària en dos àmbits: fomentant les relacions amb organismes internacionals i promovent el treball en xarxes de ciutats i organitzacions internacionals en matèria d'ocupació i desenvolupament econòmic.

Reforcem la nostra participació en Projectes Europeus enfocant-los cap a accions estratègiques en matèria d'ocupació, emprenedoria, formació i promoció econòmica, amb actuacions d'impacte i incorporant socis transnacionals d'una dimensió concorde a la nostra ciutat. Així mateix, ens hem sumat com a partner al LEED Programme de l'OCDE (Local Economic and Employment Development) i anem a impulsar la nostra presència en les principals xarxes de ciutats europees i internacionals.

 

1) COL·LABORACIONS

- Col·laborem amb el SERVEF a través de EURES, la xarxa de cooperació laboral d'àmbit europeu.

- Hem iniciat la nostra incorporació com a partner al LEED Programme de l'OCDE (Local Economic and Employment Development).

- Impulsem la nostra presència en les principals xarxes de ciutats europees i internacionals de col·laboració en àmbits com el desenvolupament territorial, economia, emprenedoria, ocupació, formació i inclusió social, a través d'agermanaments de ciutats i partenariats en els quals participa actualment la ciutat de València per a orientar-los cap a noves oportunitats d'ocupació i desenvolupament econòmic.

 

2) PROJECTES EUROPEUS