Convenis amb altres entitats

La Regidoria d'Ocupació i Emprenedoria desenvolupa actuacions i presta servicis en relació amb l’emprenedoria i la consolidació empresarial, i promou iniciatives municipals que incrementen l'activitat emprenedora en la nostra ciutat, amb l'objectiu de desenvolupar polítiques municipals en matèria de promoció econòmica de la ciutat de València amb enfocament prioritari, entre uns altres, en el foment de la competitivitat de l'esperit emprenedor

En la persecució d'aquest objectiu s'ha establit un marc d'actuació per a la col·laboració entre l'Ajuntament amb diferents entitats de rellevància per a la realització d'activitats d'assessorament, formació i acompanyament de projectes generats per persones emprenedores del municipi de València.