Què és València Activa

València Activa sorgix amb l’objectiu de coordinar les estructures existents a l’Ajuntament de València en matèria de desenvolupament econòmic i ocupació, el Servici d’Ocupació i Emprenedoria i la Fundació Comunitat Valenciana del Pacte per l’Ocupació, potenciar les sinergies i aprofitar els avantatges i oportunitats que ens oferix la cooperació i la capacitat de complementar-se de les dues estructures en un projecte comú, augmentar la seua eficàcia i eficiència i prestar un servici de més qualitat a la ciutadania i a les empreses.

 

València Activa és un instrument de l’Ajuntament de València que compta amb la participació dels agents econòmics i socials més representatius i té la missió d’impulsar i coordinar les polítiques d’ocupació i desenvolupament econòmic local a la ciutat de València, amb una capacitat d’actuació ràpida i eficaç que garantix un servici de qualitat a la ciutadania i a les empreses.

 

 

València lidera el principal mercat de treball de la Comunitat Valenciana i està començant a definir una política d'ocupació transversal, innovadora i amb identitat pròpia que no s'ha dut a terme en els anys precedents i que es va a executar amb accions eficaces.

Des d'aquesta àrea s'executen accions eficaces, mitjançant la col·laboració dels agents econòmics i socials per al compliment dels objectius del Pacte per l'ocupació de la Ciutat de València, garantint serveis de qualitat a la ciutadania en matèria d'ocupació.

Aquesta àrea inclou accions i programes per a persones en cerca activa d'ocupació a través dels següents serveis:

- Servei d'Informació i assessorament - Barris per l'ocupació:Aquest servei té per objecte informar a totes les persones en cerca activa d'ocupació de València, acostant els nostres serveis municipals a la ciutadania dels diferents barris de la nostra ciutat.

- Servei de Col·locació i Assessorament a Empreses: Aquest servei permet identificar i gestionar ofertes d'ocupació, localitzar i desenvolupar noves oportunitats d'ocupació per als/as demandants que millor s'ajusten a elles, en funció del seu perfil i competències mitjançant l'Agència d'Ocupació València Activa. Al seu torn, ofereix assessorament empresarial i formació *adhoc especifica per a la cobertura de llocs de treball.

- Espai de Cerca d'Ocupació: Espai habilitat per a aquelles persones que tenen dificultats i no disposen d'accés online per a la cerca d'ocupació, permet fer consultes de la seua inscripció, cerca d'ofertes, serveis complementaris, accés a l'oferta formativa, etc.

- Servei d'Orientació professional: És un servei d'orientació personalitzat que té per objecte ajudar i acompanyar en el desenvolupament de les competències personals, socials i laborals mitjançant un itinerari personalitzat per a les persones en cerca d'ocupació, així com l'adaptació al lloc de treball. Aquest servei contempla: En primer lloc, la xarxa d'orientació "Barris *per l'Ocupació"; en segon, un servei centralitzat d'atenció a col·lectius específics en el centre de Germans Maristas; i, en tercer, diversos punts d'orientació laboral en diferents col·lectius de la nostra ciutat.

- Servei de Coaching: És un servei que té per objecte acompanyar, instruir i entrenar a un grup de persones per a complir metes o reptes professionals i desenvolupar habilitats especifiques. Cada persona que participe d'aquest servei desenvoluparà al màxim tot el seu potencial, prendrà consciència, aprendrà a identificar i definir els seus objectius comprometent-se a engegar un pla d'acció que li porte a aconseguir amb èxit les seues metes.

Desenvolupem els diferents programes a través de polítiques actives d'ocupació: Programes d'ocupació municipals (Programa Anem), programes mixts d'ocupació i formació (Tallers d'ocupació, T´'Avalem Garantia Juvenil), programes foment d'ocupació pública (EMCORD, SALARI JOVE,EMCOLD), programes d'ocupació dirigits a col·lectius específics, programa Llançadora d'ocupació i emprenedoria.

I engeguem la línia de subvenció -València Activa Empra- Ajudes municipals per a fomentar l'ocupació estable i de qualitat, destinades a afavorir la contractació indefinida a temps complet en el municipi de València, així com a fomentar la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de treball.

 

Desde el área de “Emprende” nos marcamos como objetivo promover la iniciativa emprendedora y acompañar a las personas emprendedoras en el proceso, desde la idea de negocio hasta la puesta en marcha de la empresa. El proceso de convertir una idea de negocio en una empresa tiene más garantías de éxito si se tienen todos los conocimientos necesarios para hacerlo y si se lleva a cabo con el apoyo de un equipo experto.

El área de emprendimiento de València Activa comprende dos servicios diferenciados:

Servicio de autoempleo y emprendimiento: Es un servicio de apoyo que tiene por objeto promover iniciativas emprendedoras y generadoras de empleo y autoempleo, con especial atención al trabajo autónomo. Se ofrece un servicio de calidad y personalizado para el autoempleo y el emprendimiento, que comprende las actuaciones de información y asesoramiento necesario en las fases previas a la constitución de la empresa, así como el acompañamiento y apoyo una vez constituida.

Algunas de las acciones y programas que se desarrollan son:

  • Actividades económicas de Impacto Social: Desde el Área de València Activa Emprén, nos marcamos como reto desarrollar el emprendimiento social en la Ciudad de València. El emprendimiento social, incluye a aquellas empresas que tienen como objetivo principal conseguir una incidencia social que resuelva necesidades de la población. En ellas predomina una misión social, proporcionan bienes y servicios de manera empresarial innovadora, pero también una visión empresarial de generación de beneficio económico. Programas como “Agrosolidaris”, son nuestra apuesta en estas acciones.
  • Asesoramiento  para el autoempleo y el emprendimiento -  Asesoramiento a personas interesadas en emprender en la definición de la iniciativa empresarial, plan de negocio, trámites, etc; realización de los trámites administrativos de alta en el RETA o constitución de la sociedad a través del Documento Único Electrónico; programas formativos de gestión empresarial y temática emprendedora; el Centro de Recursos Empresariales y de Emprendimiento “Petxina”, que permite la instalación de profesionales y empresas de reciente creación, en el que personas que inician su actividad pueden acceder a servicios de apoyo durante un plazo de tiempo limitado, durante el cual tienen la posibilidad de introducirse en el mercado y establecer las relaciones necesarias para desarrollarse.
  •  Impulso de centros de coworking y centros de empresas: Centro de Recursos empresariales y de emprendimiento “Petxina”. Próximamente, nuevas aperturas.
  • Programa de subvenciones para el emprendimiento y la consolidación empresarial en la ciudad (Ayudas municipales “València Activa Emprén” y València Activa “Impuls Econòmic”)

Servicio de emprendimiento e innovación: Es un servicio para las personas emprendedoras que desempeñan un rol fundamental en la innovación y  surge  a través de ideas de personas que observan el mercado e identifican nuevas oportunidades de negocios innovadores. Por lo tanto la innovación es la implementación de novedades y mejoras significativas, para ello contamos con VITEMPRENDE la red de emprendedores innovadores de València que tiene por objeto ayudar y apoyar a aquellas personas que tienen una idea y quieren convertirla en un negocio rentable. La principal herramienta con la que trabaja esta red es el “networking” local, nacional e internacional. Tiene como objetivo el desarrollo de los sectores empresariales innovadores en València. Sus actividades están encaminadas a fomentar la creación de empresas y puestos de trabajo cualificado, el desarrollo de nuevos productos y servicios tecnológicos, ofrecer oportunidades de participar en proyectos nacionales e internacionales a los emprendedores valencianos, promocionar a todos los miembros que forman parte de la red, dar respuesta a las necesidades tecnológicas y atraer inversión que genere oportunidades de negocio.

La formación es uno de los pilares fundamentales de las Políticas Activas de Empleo. Por ello, a través de València Activa Express realizamos cursos de formación orientados tanto a la adquisición de competencias clave (idiomas, informática, habilidades sociales) como a las competencias profesionales.

 

Por otro lado, también disponemos de una amplia oferta en certificados de profesionalidad, tratándose de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y la formación con compromiso de contratación. También disponemos de formación para aquellas personas que deseen emprender, favoreciendo el éxito en la implementación de su negocio. 

 

 

Enlaces de interés
05/10/2017