Treballadors | Treballadores

MESURES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DIRIGIDES A PERSONES TREBALLADORES DURANT AQUESTA CRISI

Govern d'Espanya: 

SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) - http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html

 

ERTO: El treballador no ha de realitzar cap sol·licitud. La gestió de la prestació es realitza de manera col·lectiva per les empreses.

Baixes en cas de coronavirus (detecció i quarantenes): El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions considera totes les baixes mèdiques de treballadors malalts per coronavirus, i les quarantenes preventives seran computades baixes.

Les persones aïllades com a infectades pel coronavirus passen a percebre, des de l'endemà de la baixa laboral, el 75 per cent de la base reguladora, a càrrec de l'Administració. Així doncs, les empreses no tindran costos socials

Els treballadors i treballadores afectats per ERTO continuaran tenint accés a la prestació sense període de carència, no els computarà el període consumit fins a gener de 2022 i la prestació equivaldrà al 70% de la base reguladora.

---

Si es troba en situació de desocupació, no motivada per un ERTO:

La presentació de sol·licituds fora del termini dels 15 dies hàbils implicarà la reducció de la duració de la prestació corresponent.

 

*S'ampliarà informació de manera periòdica

Generalitat Valenciana: 

LABORA - http://www.labora.gva.es/

  • *Si una persona està afectada per un ERTO (expedient de regulació temporal d'ocupació) no ha de fer res, ja que és l'empresa qui comunica les dades del treballador o treballadora a LABORA i al SEPE per a tramitar l’alta en el sistema automàticament i iniciar així els tràmits per al reconeixement de les prestacions.

*S'ampliarà informació de manera periòdica

Ajuntament de València: 

Pot enviar els seus dubtes o sol·licitar més informació a través del web xat d'aquesta pàgina o enviant un email a reactiva@valenciactiva.es

Atenció telefònica i telemàtica dels servicis habituals:

*S'ampliarà informació de manera periòdica

Informació Ajudes Parèntesi - Pla Resistir 2021