Eventos

  Factory Startup Avanzado amb un meetup de Chaume Sánchez sobre 'Talent tècnic: atraterlo vs. formar-ho' (Antiga  Senda Senent, 8).
19 novembre 2019